نام شغل : طراح و تحليلگر مدارات ديجيتال

 

كد استاندارد: 2/1/90/32-0

مشخصات عمومي شغل:

طراح و تحليلگر مدارات ديجيتال (ميكرو الكترونيك) كسي است كه علاوه بر مهارت الكترونيك كار عمومي بتواند از عهده تشخيص سيستم هاي الكترونيكي، تقويت كننده هاي عملياتي (آپ امپ)، ترانزيستورها، توسط ( ALU) 7،  طراحي مدارات محاسباتي و منطقي .Seg مدارات آنالوگ و ديجيتال، تشخيص نمايشگر -ADC مولد پالس ،  ثباتها، بافر و همچنين توانايي پياده سازي پروژه هاي صنعتي بوسيله ،IC74181  ميكروسوييچ و سنسورها برآيد. ،DAC  

ويژگي هاي كارآموز ورودي:

حداقل ميزان تحصيلات :     ديپلم رياضي ، تجربي وفني

مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد:    الكترونيك كار عمومي

طول دوره آموزش :     500 ساعت

  شما مي توانيد جهت ثبت نام دراين كلاس  كه بصورت رايگان بر گزار مي گرددبا ارسال تكميل شده فرم ذيل به آدرس اينترنتي alzahratvto@ gmail.com    اقدام نمائيد .

رديف

نام ونام خانوادگي

نام پدر

ميزان تحصيلات

شمار ه تماس

آدرس اينترنتي متقاضي

 

 

 

 

 

 

تذكر: 1- نوشتن شماره تماس متقاضي الزامي ميباشد

 2- صحت وسلامت مشخصات برعهده متقاضي بوده واداره مسئوليتي را قبول نميكند

شماره تماس مركز : 2-3251661

نام شغل : نقشه كشي معماري درجه 1                              

شماره استاندارد: 3/1/54/32-0

مشخصات عمومي شغل :

نقشه كش معماري كسي است كه ازعهده ترسيم انواع پلانهاي ساختماني – ترسيم انواع پله – طراحي پلانهاي آپارتماني – ويلايي اداري وتجاري وانواع ترسيم نقشه هاي تاسيساتي وبرقي ، اجراي دتايلها وترسيم دكوراسيون وپلان نورپردازي انواع طرحهاي قوسي شكل وگنبدي شكل وترسيم نقشه هاي شهرك ومحوطه سازي وتوانايي چسبان لتراست واندازه گذاري ومركبي كردن نقشه جزئيات معماري واستفاده از نرم افزارهاي طراحي نيز برآيد.

ويژگي هاي كارآموز :

ميزان تحصيلات :              پايان دوره راهنمايي

مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد:     ندارد

طول دوره كارآموزي :     400 ساعت

 شما مي توانيد جهت ثبت نام دراين كلاس  كه بصورت رايگان بر گزار مي گرددبا ارسال تكميل شده فرم ذيل به آدرس اينترنتي alzahratvto@ gmail.com    اقدام نمائيد .

رديف

نام ونام خانوادگي

نام پدر

ميزان تحصيلات

شماره تماس

آدرس اينترنتي متقاضي

 

 

 

 

 

 

تذكر: 1- نوشتن شماره تماس متقاضي الزامي ميباشد

 2- صحت وسلامت مشخصات برعهده متقاضي بوده واداره مسئوليتي را قبول نميكند

شماره تماس مركز : 2-3251661

                                                                                                 

 نام شغل : نقشه كشي سازه درجه 1  

                            

شماره استاندارد: 4/1/54/32-0

مشخصات عمومي شغل :

نقشه كش سازه كسي است كه ازعهده انجام مهارت هاي ترسيم پلان فونداسيون – جزئيات وشناژ اندازه گذاري وترسيم نقشه هاي اسكلت بتني وفلزي ودتايلهاي مرتبط وترسيم تيرهاي مشبك وقابها و اسكلت بتن آرمه ،  طراحي وپروژه پايان كارواستفاده از نرم افزارهاي طراحي برآيد.

ويژگي هاي كارآموز :

ميزان تحصيلات :  پايان دوره راهنمايي

مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد:     نقشه كش عمومي ساختمان

طول دوره كارآموزي :     400 ساعت

 شما مي توانيد جهت ثبت نام دراين كلاس  كه بصورت رايگان بر گزار مي گرددبا ارسال تكميل شده فرم ذيل به آدرس اينترنتي alzahratvto@ gmail.com    اقدام نمائيد .

رديف

نام ونام خانوادگي

نام پدر

ميزان تحصيلات

شماره تماس

آدرس اينترنتي متقاضي

 

 

 

 

 

 

تذكر: 1- نوشتن شماره تماس متقاضي الزامي ميباشد

 2- صحت وسلامت مشخصات برعهده متقاضي بوده واداره مسئوليتي را قبول نميكند

شماره تماس مركز : 2-3251661                                                   

نام شغل : برقكار صنعتي درجه 2

كد استاندارد :  4/2/15/55-8

مشخصات عمومي شغل :

برقكار صنعتي درجه 2 كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده سيم كشي و

نصب تجهيزات مدارهاي الكتريكي پايه و مدارهاي حفاظتي، كار با كابل هاي تا ولتاژ 1 كيلو ولت، كار با

ترانسفورماتورهاي تك فاز، راه اندازي موتورهاي آسنكرون سه فاز و تك فاز با كليدهاي دستي و با كنتاكتورها،

نصب تجهيزات و را ه اندازي تابلوهاي الكتريكي فشار ضعيف و كار با رله هاي قابل برنامه ريزي برآيد.

ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيلات : پايان دوره راهنمايي

مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد: ندارد

طول دوره آموزش : 1090 ساعت

 شما مي توانيد جهت ثبت نام دراين كلاس  كه بصورت رايگان بر گزار مي گرددبا ارسال تكميل شده فرم ذيل به آدرس اينترنتي alzahratvto@ gmail.com    اقدام نمائيد .

رديف

نام ونام خانوادگي

نام پدر

ميزان تحصيلات

شماره تماس

آدرس اينترنتي متقاضي

 

 

 

 

 

 

تذكر: 1- نوشتن شماره تماس متقاضي الزامي ميباشد

        2- صحت وسلامت مشخصات برعهده متقاضي بوده واداره مسئوليتي را قبول نميكند

شماره تماس مركز : 2-3251661

                                            

  نام شغل: برقكار ساختمان درجه 2

كد استاندارد :     4/2/28/55-8

مشخصات عمومي شغل :

برقكار ساختمان درجه 2 كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده نصب و سيم

كشي تجهيزات مدارات الكتريكي ساختمان ، وسايل حفاظتي مدارات الكتريكي، كنتورهاي تك فاز و سه فاز،

ايجاد اتصال زمين حفاظتي و انجام عمليات كابل كشي فشار ضعيف برآيد.

ويژگي هاي كارآموز ورودي:

حداقل ميزان تحصيلات :   پايان دوره راهنمايي

مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد:   ندارد

طول دوره آموزش :   700 ساعت

 شما مي توانيد جهت ثبت نام دراين كلاس  كه بصورت رايگان بر گزار مي گرددبا ارسال تكميل شده فرم ذيل به آدرس اينترنتي alzahratvto@ gmail.com    اقدام نمائيد .

رديف

نام ونام خانوادگي

نام پدر

ميزان تحصيلات

شماره تماس

آدرس اينترنتي متقاضي

 

 

 

 

 

 

تذكر: 1- نوشتن شماره تماس متقاضي الزامي ميباشد

 2- صحت وسلامت مشخصات برعهده متقاضي بوده واداره مسئوليتي را قبول نميكند

شماره تماس مركز : 2-3251661

 

نام شغل : توسعه دهنده وب با multimedia        

                     

شماره استاندارد: 2/1/89/24-0

مشخصات عمومي شغل :

توسعه دهنده وب با multimedia  كسي است كه توانايي طراحي صفحات وب وآشنايي كامل  با ماهيت مالتي مديا واصول حرفه اي گرافيك را داشته باشد. دراين دوره آموزشي علاوه بر آموزش حرفه هاي نرم افزارهاي مرتبط با بخشهاي گرافيكي وانيميشني وب مانند Flash ، Photoshop ، Image Ready ، Director mx ، Fire works  و ... به اصول بكارگيري فايلها واطلاعات مالتي مديا وساخت اجزاي سه بعدي در صفحات وب پرداخته مي شود. دانشجويان وكارآموزان اين دوره آموزشي ، توانايي طراحي صفحات وب با گرافيك بالا به همراه استفاده از انيميشن هاي  فلش واطلاعات صوتي وويدئويي را بدست مي آورند.

ويژگي هاي كارآموز : 

ميزان تحصيلات :              دانشجويان وفارغ التحصيلان كارداني رشته كامپيوتر

مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد:     ندارد

طول دوره كارآموزي :     280 ساعت

 شما مي توانيد جهت ثبت نام دراين كلاس  كه بصورت رايگان بر گزار مي گرددبا ارسال تكميل شده فرم ذيل به آدرس اينترنتي alzahratvto@ gmail.com    اقدام نمائيد .

رديف

نام ونام خانوادگي

نام پدر

ميزان تحصيلات

شمار ه تماس

آدرس اينترنتي متقاضي

 

 

 

 

 

 

تذكر: 1- نوشتن شماره تماس متقاضي الزامي ميباشد

 2- صحت وسلامت مشخصات برعهده متقاضي بوده واداره مسئوليتي را قبول نميكند

شماره تماس مركز : 2-3251661                                  

 نام شغل : كشتكارگلخانه هاي خاكي 

 كد استاندارد:        3/1/38/27-6

مشخصات عمومي شغل :

كشتكارگلخانه هاي خاكي شخصي است كه پس از گذارندن دوره هاي آموزشي لازم از عهده برآورد اقتصادي يك طرح توليدي كلخانه اي ، مكان يابي  انتخاب سازه وتجهيزات آماده سازي بسترعمليات داشت ، برداشت ، بازاريابي وبازار رساني محصولات گلخانه اي برآيد.

ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيلات :    پايان دوره راهنمايي

مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد:    ندارد

طول دوره آموزش : 240 ساعت

 شما مي توانيد جهت ثبت نام دراين كلاس  كه بصورت رايگان بر گزار مي گرددبا ارسال تكميل شده فرم ذيل به آدرس اينترنتي alzahratvto@ gmail.com    اقدام نمائيد .

رديف

نام ونام خانوادگي

نام پدر

ميزان تحصيلات

شمار ه تماس

آدرس اينترنتي متقاضي

 

 

 

 

 

 

تذكر: 1- نوشتن شماره تماس متقاضي الزامي ميباشد

 2- صحت وسلامت مشخصات برعهده متقاضي بوده واداره مسئوليتي را قبول نميكند

شماره تماس مركز : 2-3251661

  

نام شغل : باغبان 

كد استاندارد:   3/1/38/27-6

مشخصات عمومي شغل :

باغبان كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم از عهده تشخيص درختان مثمروگل هاي زينتي وانواع آنها ، انجام عمليات كاشت ، برداشت وتكثيروبرداشت درختان مثمروگلهاي زينتي وچمن برآيد

ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيلات :    پايان دوره راهنمايي

مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد:    ندارد

طول دوره آموزش : 240 ساعت

 شما مي توانيد جهت ثبت نام دراين كلاس  كه بصورت رايگان بر گزار مي گرددبا ارسال تكميل شده فرم ذيل به آدرس اينترنتي alzahratvto@ gmail.com    اقدام نمائيد .

رديف

نام ونام خانوادگي

نام پدر

ميزان تحصيلات

شمار ه تماس

آدرس اينترنتي متقاضي

 

 

 

 

 

 

تذكر: 1- نوشتن شماره تماس متقاضي الزامي ميباشد

 2- صحت وسلامت مشخصات برعهده متقاضي بوده واداره مسئوليتي را قبول نميكند

شماره تماس مركز : 2-3251661

                                                                                                   

 نام شغل : پرورش دهنده قارچ خوراكي دكمه اي 

 

كد استاندارد:        2/1/96/27-6

مشخصات عمومي شغل :

پرورش دهنده قارچ خوراكي دكمه اي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده  انتخاب مكان مناسب ، مشخصات ساختمان ، انتخاب رقم مناسب ، تهيه كمپوست وانجام عمليات داشت وبرداشت بازاريابي وبازاررساني برآيد

ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيلات :    پايان دوره راهنمايي

مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد:    ندارد

طول دوره آموزش : 150 ساعت

 شما مي توانيد جهت ثبت نام دراين كلاس  كه بصورت رايگان بر گزار مي گرددبا ارسال تكميل شده فرم ذيل به آدرس اينترنتي alzahratvto@ gmail.com    اقدام نمائيد .

رديف

نام ونام خانوادگي

نام پدر

ميزان تحصيلات

شمار ه تماس

آدرس اينترنتي متقاضي

 

 

 

 

 

 

تذكر: 1- نوشتن شماره تماس متقاضي الزامي ميباشد

 2- صحت وسلامت مشخصات برعهده متقاضي بوده واداره مسئوليتي را قبول نميكند

شماره تماس مركز : 2-3251661 

                                                                                                                                       

    

      نام شغل : پرورش دهنده قارچ خوراكي صدفي

كد استاندارد:        2/1/96/27-6

مشخصات عمومي شغل :

پرورش دهنده قارچ خوراكي صدفي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده  برآورد اقتصادي پرورش قارچ صدفي، انتخاب مكان و تجهيزات، آماده سازي سالن و بستر مناسب كشت، تشخيص قارچ صدفي        و تهيه و نگهداري بذر آماده سازي بستر جهت كشت، انجام عمليات داشت و برداشت و بسته بندي و بازار يابي برآيد.

ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيلات :    پايان دوره راهنمايي

مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد:    ندارد

طول دوره آموزش : 100 ساعت

 شما مي توانيد جهت ثبت نام دراين كلاس  كه بصورت رايگان بر گزار مي گرددبا ارسال تكميل شده فرم ذيل به آدرس اينترنتي alzahratvto@ gmail.com    اقدام نمائيد .

رديف

نام ونام خانوادگي

نام پدر

ميزان تحصيلات

شمار ه تماس

آدرس اينترنتي متقاضي

 

 

 

 

 

 

تذكر: 1- نوشتن شماره تماس متقاضي الزامي ميباشد

 2- صحت وسلامت مشخصات برعهده متقاضي بوده واداره مسئوليتي را قبول نميكند

شماره تماس مركز : 2-3251661                                                                                                 

 نام شغل : تعميركارعمومي رايانه هاي شخصي

كد استاندارد: 2/1/91/52-8

مشخصات عمومي شغل :

تعميركارعمومي رايانه شخصي كسي است كه علاوه برمهارت در كارور درجه 1و الكترونيك كار عمومي بتواند از عهده نصب وتعمير و نگهداري CASE لحيم كاري- روي – بردها - تعمير و نگهداري مادربرد - نصب و ارتقاء تعميرو نگهداري صفحه كليد و موس ، فلاپي درايو،ديسك سخت،نصب كارتها،نصب و تعمير و ،POWER نگهداري نمايشگر ، نصب مودم،ارتقاء نرم افزاري سيستم ، نصب و تعمير و نگهداري چاپگرها، درك مفاهيم و اصطلاحات و ترجمه متون تخصصي سخت افزار، اجراء ، WINDOWS

ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيلات : ديپلم

مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد :مونتاژكار

طول دوره آموزش : 480 ساعت

 شما مي توانيد جهت ثبت نام دراين كلاس  كه بصورت رايگان بر گزار مي گرددبا ارسال تكميل شده فرم ذيل به آدرس اينترنتي alzahratvto@ gmail.com    اقدام نمائيد .

رديف

نام ونام خانوادگي

نام پدر

ميزان تحصيلات

شماره تماس

آدرس اينترنتي متقاضي

 

 

 

 

 

 

تذكر: 1- نوشتن شماره تماس متقاضي الزامي ميباشد

 2- صحت وسلامت مشخصات برعهده متقاضي بوده واداره مسئوليتي را قبول نميكند

شماره تماس مركز : 2-3251661

 

                                                                                                 

 نام شغل: قابساز چوبي     

          

كد استاندارد: 2/1/36/54-9

مشخصات عمومي شغل :

قابساز چوبي كسي است كه بتواند از عهده انتخاب انواع چوب و صفحات چوبي جهت مصارف كاربردي،خط

كشي و اندازه گذاري روي چوب ، اندازه گيري ابعاد و زواياي قطعات ، بكارگيري انواع ابزار و ماشين آلات

درودگري ، انتخاب انواع شيشه جهت مصارف كاربردي ، ساخت و رنگ آميزي انواع قابهاي چوبي برآيد.

ويژگي هاي كارآموز ورودي:

حداقل ميزان تحصيلات :   پايان دوره راهنمايي

مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد:     ندارد

طول دوره آموزش : 282 ساعت

  شما مي توانيد جهت ثبت نام دراين كلاس  كه بصورت رايگان بر گزار مي گرددبا ارسال تكميل شده فرم ذيل به آدرس اينترنتي alzahratvto@ gmail.com    اقدام نمائيد .

رديف

نام ونام خانوادگي

نام پدر

ميزان تحصيلات

شمار ه تماس

آدرس اينترنتي متقاضي

 

 

 

 

 

 

تذكر: 1- نوشتن شماره تماس متقاضي الزامي ميباشد

 2- صحت وسلامت مشخصات برعهده متقاضي بوده واداره مسئوليتي را قبول نميكند

شماره تماس مركز : 2-3251661

نام شغل : پيكر تراش چوب       

                       

شماره استاندارد: 2/1/21/61-1

مشخصات عمومي شغل :

پيكر تراش چوب كسي است كه بتواند از احجام هندسي و غير هندسي، آناتومي عمومي بدن انسان و پرندگان

و حيوانات در حالات مختلف طراحي كرده و با استفاده از ابزار و چوب مناسب طرحهاي مختلفي را به چوب

انتقال داده و پيكر تراشي نمايد و از عهده پيكر تراشي تابلويي، پرندگان حيوانات، انسان در حالات مختلف و

آثار تاريخي بر آيد.

ويژگي هاي كارآموز :

ميزان تحصيلات :              پايان دوره راهنمايي

مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد:     ندارد

طول دوره كارآموزي : 384 ساعت

 شما مي توانيد جهت ثبت نام دراين كلاس  كه بصورت رايگان بر گزار مي گرددبا ارسال تكميل شده فرم ذيل به آدرس اينترنتي alzahratvto@ gmail.com    اقدام نمائيد .

رديف

نام ونام خانوادگي

نام پدر

ميزان تحصيلات

شمار ه تماس

آدرس اينترنتي متقاضي

 

 

 

 

 

 

تذكر: 1- نوشتن شماره تماس متقاضي الزامي ميباشد

 2- صحت وسلامت مشخصات برعهده متقاضي بوده واداره مسئوليتي را قبول نميكند

شماره تماس مركز : 2-3251661                                                                                                  

 نام شغل : سرويس و نگهداري خودرو

كد استاندارد : 2/2/81/49-8

مشخصات عمومي شغل :

سرويس كار و نگهدار خودرو كسي است كه بتواند از عهده تشخيص عوامل موثر كار ، اندازه گيري ، اره كاري ، سوراخكاري ، سوهانكاري ، حديده و قلاويز كاري ، قلمكاري ، خزينه كاري ، برقوكاري ، سنگ زدن ، مونتاژ قطعات ، الگو برداري و واشر بري ، خارج كردن پيچ هاي شكسته ، آپارات و پنچر گيري تيوپ تاير ، بالانس كردن ، تهيه آب مقطر ، تعويض شمع ، تعويض پلاتين ، تنظيم دلكو ، تعويض فيلتر روغن و هوا ، تعويض تسمه پروانه و تعويض روغن خودرو برآيد .

ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيلات : پايان دوره راهنمايي

مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد: ندارد

طول دوره آموزش : 160 ساعت

  شما مي توانيد جهت ثبت نام دراين كلاس  كه بصورت رايگان بر گزار مي گرددبا ارسال تكميل شده فرم ذيل به آدرس اينترنتي alzahratvto@ gmail.com    اقدام نمائيد .

رديف

نام ونام خانوادگي

نام پدر

ميزان تحصيلات

شمار ه تماس

آدرس اينترنتي متقاضي

 

 

 

 

 

 

تذكر: 1- نوشتن شماره تماس متقاضي الزامي ميباشد

 2- صحت وسلامت مشخصات برعهده متقاضي بوده واداره مسئوليتي را قبول نميكند

شماره تماس مركز : 2-3251661                                                                                                                            

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در شنبه چهاردهم فروردین ۱۳۸۹ و ساعت 14:43 |